อบรมนักยุทธศาสตร์สาธารณสุขด้านการวิจัยและพัฒนาฯ
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประธานการประชุม   ชมรมนักยุทธฯ
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากหน่วยงานอื่น]
วันที่จัดประชุม   06 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  นักยุทธฯ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   10
ผู้ประสานงาน   บดินทร์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   04 มกราคม 2565  [ เวลา 10:08:05 ]
ผู้บันทึก   นายบดินทร์ อินตายวง
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   04 มกราคม 2565  [ เวลา 14:08:37 ]