ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ประธานการประชุม   นายสาคร ไชยอำมาตย์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากงานไอที]
วันที่จัดประชุม   05 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการปฐมภูมิ จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   6
ผู้ประสานงาน   น.ส.จิราพร ธรรมเสนา
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   04 มกราคม 2565  [ เวลา 09:51:13 ]
ผู้บันทึก   นางสาวกรวิการ์ ชัยฉกรรจ์
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   04 มกราคม 2565  [ เวลา 10:00:26 ]