“ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) กรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก” ครั้งที่ 1/2565
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ประธานการประชุม   นพ.จตุชัย มณีรัตน์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ [ใช้ห้องประชุม]
วันที่จัดประชุม   19 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้บริหาร
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   15 คน
ผู้ประสานงาน   นางฐิติรัตน์ อินตายวง
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   30 ธันวาคม 2564  [ เวลา 15:35:59 ]
ผู้บันทึก   นางฐิติรัตน์ อินตายวง
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   04 มกราคม 2565  [ เวลา 10:00:29 ]