สอบสัมภาษณ์พนักงานราชการ
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประธานการประชุม   นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมผู้บริหาร
วันที่จัดประชุม   12 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้สมัครสอบ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   5
ผู้ประสานงาน   จมรพรรณ เย็นใจ
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   29 ธันวาคม 2564  [ เวลา 18:30:03 ]
ผู้บันทึก   -ทรัพยากร -
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   30 ธันวาคม 2564  [ เวลา 09:20:08 ]