ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ประธานการประชุม   นพ.จตุชัย มณีรัตน์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ [ใช้ห้องประชุม]
วันที่จัดประชุม   10 มกราคม 2565 - 11 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   20
ผู้ประสานงาน   นายเกรียงไกร ยอดเรือน
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   28 ธันวาคม 2564  [ เวลา 12:27:57 ]
ผู้บันทึก   นายเกรียงไกร ยอดเรือน
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   28 ธันวาคม 2564  [ เวลา 15:54:03 ]