สัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ประธานการประชุม   ดร.ทรงยศ คำชัย
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมผู้บริหาร
วันที่จัดประชุม   25 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้สมัครสอบ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   10
ผู้ประสานงาน   จมรพรรณ
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   27 ธันวาคม 2564  [ เวลา 11:02:11 ]
ผู้บันทึก   -ทรัพยากร -
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   27 ธันวาคม 2564  [ เวลา 12:46:03 ]