ประชุมชี้แจงนโยบายงานมะเร็ง จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ประธานการประชุม   นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมม่วนอกม่วนใจ๋ [ใช้สำหรับ ระบบ Zoom]
วันที่จัดประชุม   28 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงานมะเร็ง
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   60
ผู้ประสานงาน   ธัญพร ร่างวิจิตร
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   27 ธันวาคม 2564  [ เวลา 10:15:09 ]
ผู้บันทึก   นางสาวธัญพร ร่างวิจิตร
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   27 ธันวาคม 2564  [ เวลา 12:46:59 ]