ประชุมคณะกรรมการส่งต่อผู้ป่วยพื้นที่ทุรกันดาร
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   
ประธานการประชุม   นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากงานไอที]
วันที่จัดประชุม   14 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   13.00 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงานระบบส่งต่อผู้ป่วย
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   10
ผู้ประสานงาน   นางสิริมา เทพศิริ
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   22 ธันวาคม 2564  [ เวลา 17:16:47 ]
ผู้บันทึก   
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   23 ธันวาคม 2564  [ เวลา 09:21:26 ]