ประชุมติดตามหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาภาคสนามFETP
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
ประธานการประชุม   นายแพทย์กิตติพันธุ์ ฉลอม
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   20 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  จนท
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   40
ผู้ประสานงาน   นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   21 ธันวาคม 2564  [ เวลา 10:55:24 ]
ผู้บันทึก   นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   21 ธันวาคม 2564  [ เวลา 12:23:45 ]