โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานการเสริมสร้างวัคซีนใจในพื้นที่ฆ่าตัวตายสูง
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
ประธานการประชุม   
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์
วันที่จัดประชุม   10 มกราคม 2565
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิต รพ และ รพ.สต.
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   60
ผู้ประสานงาน   นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   15 ธันวาคม 2564  [ เวลา 11:53:20 ]
ผู้บันทึก   นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   15 ธันวาคม 2564  [ เวลา 14:10:44 ]