ชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบบริการฯสำหรับผู้่ต้องขังในเรือนจำ
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประธานการประชุม   นพ.วรัญญู จำนงประสาทพร
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Webex]
วันที่จัดประชุม   03 ธันวาคม 2564
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 12.00 น.
กลุ่มเป้าหมาย  ผู้นิเทศราชทัณฑ์
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   2-3
ผู้ประสานงาน   ปิยะฉัตร ธนเกียรติสกุล
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   ไม่มี
วันที่บันทึก/แก้ไข   01 ธันวาคม 2564  [ เวลา 13:29:28 ]
ผู้บันทึก   นางปิยะฉัตร ธนเกียรติสกุล
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   01 ธันวาคม 2564  [ เวลา 15:06:50 ]