ประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1 ครั้งที่ 6/2564
กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
ประธานการประชุม   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1
สถานที่จัดประชุม   ห้องประชุมงานไอที [ระบบ Zoom จากหน่วยงานอื่น]
วันที่จัดประชุม   17 ธันวาคม 2564
เวลาที่จัดประชุม   08.30 น. - 16.30 น.
กลุ่มเป้าหมาย  คณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 1
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย   7
ผู้ประสานงาน   พัสสนันท์
หมายเหตุ   -
รายละเอียด(แนบเอกสาร)   
วันที่บันทึก/แก้ไข   01 ธันวาคม 2564  [ เวลา 11:46:15 ]
ผู้บันทึก   MissPhraeophan Punchaidee
Link ถ่ายทอด Conference   -
สถานะการจอง   อนุมัติ
วันที่บันทึกสถานะการจอง   01 ธันวาคม 2564  [ เวลา 12:40:12 ]