แผนโครงการ Service Plan ปี 2559 อนุมัติแล้ว ชุดที่ 1
      ประกอบด้วย

1. สาขากุมารเวชกรรม
2. สาขาตา
3. สาขาไต
4. สาขาทันตกรรม
5. สาขาโรคหลอดเลือดสมอง
6. สาขาศัลยกรรม
7. สาขาหัวใจและหลอดเลือด
8. สาขาอายุรกรรม
9. สาขาอุบัติเหตุ 
เอกสารดาวน์โหลด
        แผนโครงการ Service Plan อนุมัติแล้ว  [7,800 Kb]
 
วันที่ : 25 ธันวาคม 2558 เวลา 09:49 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ