วาระการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ ครั้งที่ 11 /2558
      ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริการ (Chiang Mai Provincial Provider Board) ครั้งที่ 11 /2558
วันที่  29 ธันวาคม 2558 เวลา  09.00 – 12.00  น. ณ ห้องประชุมปารีส โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        วาระการประชุมProvider 29ธ.ค.58  [89 Kb]
 
วันที่ : 25 ธันวาคม 2558 เวลา 09:18 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ