ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 31 พ.ค. 2558
      ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 31 พ.ค. 2558
เอกสารดาวน์โหลด
        8 งบประมาณที่ สปสช. โอนให้ รพ. ณ 31-05- 58  [188 Kb]
 
วันที่ : 04 มิถุนายน 2558 เวลา 14:51 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ