ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 30 เม.ย. 2558
      ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 30 เม.ย. 2558
เอกสารดาวน์โหลด
        7 งบประมาณที่ สปสช. โอนให้ รพ. ณ 30-04- 58  [181 Kb]
 
วันที่ : 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 15:25 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ