ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 31 มี.ค. 2558
      ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 31 มี.ค. 2558
เอกสารดาวน์โหลด
        6 งบประมาณที่ สปสช. โอนให้ รพ. ณ 31-03- 58  [161 Kb]
 
วันที่ : 07 เมษายน 2558 เวลา 15:40 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ