ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 28 ก.พ. 2558
      ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 28 ก.พ. 2558
เอกสารดาวน์โหลด
        5 งบประมาณที่ สปสช. โอนให้ รพ. ณ 28-02- 58  [151 Kb]
 
วันที่ : 11 มีนาคม 2558 เวลา 10:37 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ