ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 31 ม.ค. 2558
      ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 31 ม.ค. 2558
เอกสารดาวน์โหลด
        4 งบประมาณที่ สปสช. โอนให้ รพ. ณ 31-01- 58  [183 Kb]
 
วันที่ : 05 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13:39 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ