ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 31 ธ.ค. 2557
      ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 31 ธ.ค. 2557
เอกสารดาวน์โหลด
        3 งบประมาณที่ สปสช. โอนให้ รพ. ณ 31-12- 57  [332 Kb]
 
วันที่ : 20 มกราคม 2558 เวลา 15:23 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ