ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 30 พ.ย. 2557
      ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 30 พ.ย. 2557
เอกสารดาวน์โหลด
        2 งบประมาณที่ สปสช. โอนให้ รพ. ณ 30-11- 57  [176 Kb]
 
วันที่ : 23 ธันวาคม 2557 เวลา 15:14 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ