ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 31 ต.ค. 2557
      ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 31 ต.ค. 2557

สปสช. โอนตรงให้หน่วยบริการ ประจำเดือนตุลาคม 57 
เอกสารดาวน์โหลด
        1 งบประมาณที่ สปสช. โอนให้ รพ. ณ 31-10- 57  [85 Kb]
 
วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14:42 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ