ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กันยายน 2557
      ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กันยายน 2557
เอกสารดาวน์โหลด
        37 งบประมาณที่ สปสช. โอนให้ รพ. ณ 30-9- 57  [303 Kb]
        38 งบประมาณที่ สสจ.ชม โอนให้ รพ.ณ 30-9-57  [45 Kb]
        39 งบประมาณที่ สสจ.ชม. โอนให้ สสอ. ณ 30-9-57  [29 Kb]
        40 งบประมาณที่ สสจ.ชม. โอนให้ รพ.สต. ณ 30-9-57  [153 Kb]
        41 งบประมาณที่ สปสช.ไโอนให้ สสจ.ชม. ณ 30-9-57  [36 Kb]
 
วันที่ : 06 ตุลาคม 2557 เวลา 10:26 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ