ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม 2557
      ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน สิงหาคม 2557
เอกสารดาวน์โหลด
        32 งบประมาณที่ สปสช.ไโอนให้ สสจ.ชม. ณ 31-8-57  [35 Kb]
        33 งบประมาณที่ สปสช. โอนให้ รพ. ณ 31-8- 57  [148 Kb]
        34 งบประมาณที่ สสจ.ชม โอนให้ รพ.ณ 31-8-57  [43 Kb]
        35 งบประมาณที่ สสจ.ชม. โอนให้ สสอ. ณ 31-8-57  [29 Kb]
        36 งบประมาณที่ สสจ.ชม. โอนให้ รพ.สต._ ณ 31-8-57  [109 Kb]
 
วันที่ : 04 กันยายน 2557 เวลา 13:33 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ