ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
      สรุปเงินงบประมาณที่ สสจ.ชม และหน่วยบริการได้รับ ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
เอกสารดาวน์โหลด
        27 งบประมาณที่ สสจ.ชม.ได้รับโอนจาก สปสช. ณ 31-7-57  [34 Kb]
        28 งบประมาณที่ สปสช. โอนให้ รพ. ณ 31-7- 57  [196 Kb]
        29 งบประมาณที่ สสจ.ชม โอนให้ รพ. ณ 31-7-57  [43 Kb]
        30 งบประมาณที่ สสจ.ชม. โอนให้ สสอ. ณ 31-7-57  [29 Kb]
        31 งบประมาณที่ สสจ.ชม. โอนให้ รพ.สต. ณ 31-7-57  [140 Kb]
 
วันที่ : 07 สิงหาคม 2557 เวลา 11:40 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ