ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน 2557
      ข้อมูลการรับ - จ่ายเงิน จังหวัดเชียงใหม่ ณ 30 มิถุนายน 57
เอกสารดาวน์โหลด
        22 งบประมาณที่ สปสช. โอนให้ รพ. ณ 30-6- 57  [781 Kb]
        23 งบประมาณที่ สสจ.ชม โอนให้ รพ. ณ 30-6-57  [41 Kb]
        24 งบประมาณที่ สสจ.ชม. โอนให้ สสอ. ณ 30-6-57  [29 Kb]
        25 งบประมาณที่ สสจ.ชม. โอนให้ รพ.สต. ณ 30-6-57  [138 Kb]
        26 งบประมาณที่ สสจ.ชม.ได้รับโอนจาก สปสช. ณ 30-6-57  [32 Kb]
 
วันที่ : 09 กรกฏาคม 2557 เวลา 13:06 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ