งบประมาณที่ หน่วยบริการได้รับ ณ วันที่ 31 - 5 - 57
      งบประมาณที่ หน่วยบริการได้รับ ณ วันที่ 31 - 5 - 57
เอกสารดาวน์โหลด
        18 งบประมาณที่ สปสช. โอนให้หน่วยบริการ ณ 31-5- 57  [72 Kb]
        19 งบประมาณที่ สสจ.ชม โอนให้ รพ. ณ 31-5-57  [35 Kb]
        20 งบประมาณที่ สสจ.ชม. โอนให้ สสอ. ณ 31-5-57  [29 Kb]
        21 งบประมาณที่ สสจ.ชม. โอนให้ รพ.สต. ณ 31-5-57  [92 Kb]
 
วันที่ : 08 มิถุนายน 2557 เวลา 16:17 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ