งบประมาณที่ หน่วยบริการ ได้รับ ณ วันที่ 30 เมษายน 57
      งบประมาณที่ หน่วยบริการได้รับ ณ  วันที่ 30 เมษายน 57
เอกสารดาวน์โหลด
        13 งบประมาณที่ สสจ.ชม โอนให้ รพ. ณ 30-4-57  [33 Kb]
        14 งบประมาณที่ สสจ.ชม. โอนให้ สสอ. ณ 30-4-57  [29 Kb]
        15 งบประมาณที่ สสจ.ชม. โอนให้ รพ.สต. ณ 30-4-57  [89 Kb]
        17 งบประมาณที่ สปสช. โอนให้หน่วยบริการ ณ 30-4- 57  [64 Kb]
 
วันที่ : 08 พฤษภาคม 2557 เวลา 15:32 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ