เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(27 พค. 65)
      เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน(27 พค. 65)
เอกสารดาวน์โหลด
        สสจ. การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน   [12,450 Kb]
        สรุปผลงานการลำเลียงทางอากาศเขตบริการ   [6,553 Kb]
        รพ.วัดจันทร์ฯ KPI 65-EMSSTEMI  [2,738 Kb]
        Stroke ดอยสะเก็ด  [229 Kb]
        นครพิงค์ งานนำเสนอ  [1,113 Kb]
        OHCA รพ ฝาง  [599 Kb]
        OHCA review CM-NKP มค-เมษา  [257 Kb]
 
วันที่ : 01 มิถุนายน 2565 เวลา 13:21 น.
ผู้บันทึก : นายศุภฤกษ์ โนสุ  [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ]