แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ(พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565)
      แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ(พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565) 
-พฤศจิกายน รอบสอง
-ธันวาคม รอบแรก,รอบสอง
-มกราคม รอบแรก,รอบสอง
-กุมภาพันธ์ รอบสอง
-มีนาคม รอบแรก
เอกสารดาวน์โหลด
        แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ (พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565)  [2,292 Kb]
 
วันที่ : 07 เมษายน 2565 เวลา 15:14 น.   แก้ไขล่าสุด : 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:34 น.
ผู้บันทึก : นายศุภฤกษ์ โนสุ  [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ]