เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
      เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  [5,562 Kb]
        หนังสือทบทวน DCIR ลงวันที่-9-เม.ย.-64  [695 Kb]
        Flow DCIRs สสจ.ชม. ปรับ 14 มี.ค.65  [119 Kb]
        4.ตัวอย่างแผนรับเสด็จ(PDF)  [700 Kb]
        4.ตัวอย่างแผนรับเสด็จ(word)  [2,782 Kb]
        อบจ. 25 มี.ค.2565  [1,774 Kb]
        OHCA รพ.หางดง -65  [140 Kb]
        Present EMS STEMI แม่อาย  [786 Kb]
        การเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉิน Case Stroke Fast Tract รพ.สันป่าตอง  [197 Kb]
        นำเสนอEMS พร้าว  [104 Kb]
        นำเสนอฝาง 1  [810 Kb]
 
วันที่ : 25 มีนาคม 2565 เวลา 14:45 น.
ผู้บันทึก : นายศุภฤกษ์ โนสุ  [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ]