ขอให้เร่งดำเนินการชำระเงินสงเคราะห์ (สมาชิกสูงอายุ)
      สมาชิกมีรายชื่อกรณีสมาชิกสูงอายุที่ยังไม่ส่งชำระ ดังประกาศต่อไปนี้
ขอให้เร่งดำเนินการชำระเงินสงเคาระห์ จำนวน 1,500 บาท
เอกสารดาวน์โหลด
        ขอให้เร่งดำเนินการชำระเงินสงเคราะห์ (สมาชิกสูงอายุ)  [427 Kb]
 
วันที่ : 14 มีนาคม 2565 เวลา 09:56 น.
ผู้บันทึก : นางสาวรินทร์ลภัส ฉัตรมูลรังษี  [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]