แจ้งให้ส่งคืนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ (พฤษภาคม รอบสอง และมิถุนายน รอบแรก-รอบสอง 2564)
      แจ้งให้ส่งคืนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ (พฤษภาคม รอบสอง และมิถุนายน รอบแรก-รอบสอง 2564)  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้หน่วยงานของท่านที่ได้รับเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ ซ้ำซ้อนของเดือนพฤษภาคม รอบสอง และมิถุนายน รอบแรก-รอบสอง 2564 ดำเนินการดังนี้
เอกสารดาวน์โหลด
        แจ้งให้ส่งคืนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ(พฤษภาคม รอบสอง และมิถุนายน รอบแรก-รอบสอง 2564)  [6,314 Kb]
 
วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09:49 น.   แก้ไขล่าสุด : 10 มีนาคม 2565 เวลา 11:05 น.
ผู้บันทึก : นายศุภฤกษ์ โนสุ  [สสจ.เชียงใหม่ : ควบคุมโรคไม่ติดต่อ]