ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2559 ณ 31 ธ.ค. 2558
      ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2559 ณ 31 ธ.ค. 2558
เอกสารดาวน์โหลด
        3 งบประมาณที่ สปสช. โอนให้ รพ. ณ 31-12- 58  [239 Kb]
 
วันที่ : 15 มกราคม 2559 เวลา 16:17 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ