ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2559 ณ 30 พ.ย. 2558
      ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2559 ณ 30 พ.ย. 2558
เอกสารดาวน์โหลด
        2 งบประมาณที่ สปสช. โอนให้ รพ. ณ 30-11- 58  [240 Kb]
 
วันที่ : 03 ธันวาคม 2558 เวลา 09:45 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ