ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2559 ณ 31 ต.ค. 2558
      ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ปี2559 ณ 31 ต.ค. 2558
เอกสารดาวน์โหลด
        1 งบประมาณที่ สปสช. โอนให้ รพ. ณ 31-10- 58  [38 Kb]
 
วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 15:23 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ