ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 30 ก.ย. 2558
      ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 30 ก.ย. 2558
เอกสารดาวน์โหลด
        12 งบประมาณที่ สปสช. โอนให้ รพ. ณ 30-09- 58  [261 Kb]
 
วันที่ : 08 ตุลาคม 2558 เวลา 16:15 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ