ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 31 ส.ค. 2558
      ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 31 ส.ค. 2558
เอกสารดาวน์โหลด
        11 งบประมาณที่ สปสช. โอนให้ รพ. ณ 31-08- 58  [192 Kb]
 
วันที่ : 01 กันยายน 2558 เวลา 11:49 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ