ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 31 ก.ค. 2558
      ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 31 ก.ค. 2558
เอกสารดาวน์โหลด
        10 งบประมาณที่ สปสช. โอนให้ รพ. ณ 31-07- 58  [181 Kb]
 
วันที่ : 04 สิงหาคม 2558 เวลา 14:11 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ