คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่008/2565
      เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการนิเทศ ติดตาม กำกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ที่008/2565  [0 Kb]
 
วันที่ : 11 มกราคม 2565 เวลา 11:53 น.
ผู้บันทึก : นางสาวภิญญาพัชญ์ รักษ์อภิวันท์  [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]