ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 30 มิ.ย. 2558
      ข้อมูลการรับโอนเงินงบประมาณของหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ ณ 30 มิ.ย. 2558
เอกสารดาวน์โหลด
        9 งบประมาณที่ สปสช. โอนให้ รพ. ณ 30-06- 58  [213 Kb]
 
วันที่ : 10 กรกฏาคม 2558 เวลา 09:33 น.
ผู้บันทึก : ผู้ดูแลระบบ