ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 รอบที่ 1,2
      รอบที่ 1,2
เอกสารดาวน์โหลด
        ข้อมูล update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว cm_fo พ.ย. 64  [1,489 Kb]
        data_cmfo 1164  [11,678 Kb]
        update cm_fo รอบที่ 2  [43 Kb]
        update cm_fo รอบที่ 1  [19 Kb]
 
วันที่ : 03 ธันวาคม 2564 เวลา 14:15 น.   แก้ไขล่าสุด : 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10:33 น.
ผู้บันทึก : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : ประกันสุขภาพ]