มหาลัยวิทยาการกี่ฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ ขอแจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเลิกทอรนิก
      สำนักงานรองอธิการบดีส่งสำเนาหนังสือ
เอกสารดาวน์โหลด
        [มหาลัยวิทยาการกี่ฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ ขอแจ้งที่อยู่ไปษณีย์อิเลิกทอรนิก]  [48 Kb]
 
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14:32 น.
ผู้บันทึก : นางทองใบ ไชยวุฒิ  [สสจ.เชียงใหม่ : บริหารทั่วไป]