การดำเนินงานวัยเรียน64
      1 ขอปรับแก้ไขระยะเวลาการรายงานผล ใน Template รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2564
2 แนวทางการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 – 18 ปี ชุดใหม่ (พ.ศ.2563)
3 แนวทางการปฏิบัติตามชุดสิทธิประโยชน์ เพื่อขับเคลื่อนการคัดกรองโลหิตจาง การให้ยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก และยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
4 การประกาศใช้ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศร่วมด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุ่น เพื่อใช้ดำเนินงานในกลุ่มวัยเรียน
เอกสารดาวน์โหลด
        ปชสสมัครโรงเรียนส่งเสริม(Plus HL)  [0 Kb]
        คู่มือโรงเรียนรอบรู้64  [0 Kb]
        แจ้งช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย  [0 Kb]
        แนวทางการใช้เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กอายุ 6 – 18 ปี ชุดใหม่ (พ.ศ.2563)  [0 Kb]
        แจ้งขอปรับแก้ไขระยะเวลาการรายงานผล ใน Template รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2564  [0 Kb]
        ชุดสิทธิประโยชน์ปี2559(ชุดใหม่)  [0 Kb]
 
วันที่ : 11 กรกฏาคม 2564 เวลา 19:33 น.
ผู้บันทึก : นางนุชสาคร เขมะศิริ  [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]