ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่จัดประชุมผ่านZOOM ติดตามการดำเนินงานการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 23มิย64
      ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่จัดประชุมผ่านZOOM ติดตามการดำเนินงานการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 23มิย64 มีรายละเอียดที่สามารถดาวโหลดเพื่อดำเนินงานปี2564
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางคัดเลือกพระคิลาฯ ปี2564  [0 Kb]
        นำเสนอการดำเนินงานพระคิลาฯ ปี2564  [0 Kb]
        นำเสนอการดำเนินงานผู้สูงอายุปี2564  [0 Kb]
 
วันที่ : 23 มิถุนายน 2564 เวลา 14:04 น.
ผู้บันทึก : นางจันทร์ทิมา ขุนบำรุง  [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]