ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร ตามรายละเอียดแนบท้าย
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  [0 Kb]
 
วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:49 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]