ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED)
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) ตามรายละเอียดแนบท้าย
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  [0 Kb]
 
วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:46 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]