ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B จำนวน ๓ รายการ
      ประกาศผู้ชนะ
เอกสารดาวน์โหลด
        ประกาศผู้ชนะ  [202 Kb]
 
วันที่ : 06 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:05 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]