ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 155 เครื่อง
      ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 155 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบท้าย
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง  [39 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  [152 Kb]
        ประกาศประกวดราคา  [629 Kb]
 
วันที่ : 08 เมษายน 2564 เวลา 15:50 น.   แก้ไขล่าสุด : 09 เมษายน 2564 เวลา 10:39 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]