ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติฯ จำนวน 273 เครื่อง
      ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติฯ จำนวน 273 เครื่อง ตามรายละเอียดแนบท้าย
เอกสารดาวน์โหลด
        ราคากลาง  [42 Kb]
        รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  [322 Kb]
        ประกาศประกวดราคา  [636 Kb]
 
วันที่ : 08 เมษายน 2564 เวลา 15:47 น.   แก้ไขล่าสุด : 09 เมษายน 2564 เวลา 10:33 น.
ผู้บันทึก : งานบริหารทั่วไป งานพัสดุ  [สสจ.เชียงใหม่ : งานก่อสร้างและพัสดุ]